Sicilian/English Language Course


Homepage  |

L'Affabetu

L'affabbetu Sicilianu avi vintunu littri:

A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, Z z.

Li Vucali

Phonetic

Li vucali nta la lingua Siciliana sunnu cincu: a, e, i, o, u .
Sti vucali hannu un sonu curtu o un sonu longu, a secunnu la pusizioni di unni si trovanu nni la parola. Esempi di vucali longa e vucali brevi. La vucali accintata e` la vucali longa, li vucali senza accentu sunnu li vucali brevi:

Li Vucali
a is pronounced as in the word palm pàrma
e is pronounced as in the word echo lèccu
i is pronounced as in the word ring anèddu
o is pronounced as in the word lost pèrsu
u is pronounced as in the word foot pèdi


Cunsunanti

La b àvi un sonu labiali:

Cunsunanti
bàgnu bath
bèddu beautiful
biàncu white


La c àvi un sonu gutturali di frunti a li vucali a, o, u,:

Cunsunanti
càni dog
café coffee
còcu cook


La c àvi puru un sonu gutturali di frunti a li vucali e ed i si sti vucali sunnu priciduti di la h:

Cunsunanti
chiàvi key
chiàru clair
chèccu stutterer


La c àvi un sonu palatali (o soffici) quannu appressu àvi li vucali e o i :

Cunsunanti
ciùri flower
cìra wax
ciùmi river


Nni la lingua parrata assai voti la c àvi lu sonu di la sc:

Cunsunanti
sciùmi river
sciàrari to smell
sciùri flower


La d àvi un sonu dentali:

Cunsunanti
diàriu diary
dinàri money
dènti teeth


La f si pronunzia comu nni li paroli:

Cunsunanti
fùmu smoke
fàri to do
fìnu fine


La g , comu la c, àvi lu sonu gutturali quannu si trova prima di a, o, b:

Cunsunanti
gàttu cat
gudìri to enjoy
gùla throat


La g è puru gutturali o dura, cu la e, e cu la i si prima di la vucali c'è la h:

Cunsunanti
ghiàcciu ice
ghèrciu cross-eyed
ghiòmmaru ball of tread


La g è palatali davanti la e e la i:

Cunsunanti
giùvini young man
gèmitu moan
giùgnu June


Si la g è davanti la n, allura àvi un sonu nasali:

Cunsunanti
gnurànti ignorant
gnissàri to plaster
gnumìnia ignominy


La h un àvi nuddu sonu, e` usata doppu la c e la g pi fari lu sonu duru (Vidi la c e la g cu l'h).

La l è liquida:


Cunsunanti
lìnu linen
lùna moon
làna wool


La m è labiali:

Cunsunanti
maìstru teacher
mìu mine
mègghiu better


La n è palatali:

Cunsunanti
nàsu nose
nìdu nest
nànu dwarf


La p è labiali:

Cunsunanti
piàttu plate
pònti bridge
pùmu apple


La q è sempri siguita di la u:

Cunsunanti
quàli what, which, that, who, whom
quànnu when
àcqua water


La r è semiliquida:

Cunsunanti
ràma tree-branch
ràggia outrage
rìccu rich


La s è sibilanti:

Cunsunanti
saìtta arrow, thunderbolt
sìccu thin, dry
sùli sun


La t è semidentali:

Cunsunanti
tàli such
tèmpu time, weather
timùni rudder


La v si pronunzia comu nta li paroli:

Cunsunanti
vìnu wine
vuluntà will
vòlu flight


La z si pronunzia duci comu nta li paroli:

Cunsunanti
zòna zone
zelu zeal
zeru zero


e si pronunzia dura comu nta li paroli:

Cunsunanti
zziu uncle
zzazzara long hair
zzicca tick


Ortografia

Un libru di reguli di ortografia di la lingua Siciliana nun esisti. A causa di la forti nfluenza di avutri lingui, la lingua Siciliana s'â truvatu nta lu prucessu di evoluzioni, forsi, cchiù di qualunqui avutra lingua. Doppu quasi un seculu di l'urtima mpusizioni linguistica, chi fu chidda Taliana, finalmenti avemu un tentativu di un trattatu seriu, ma assai curtu e incumpletu, pi stabiliri li reguli di l'ortorafia di la lingua Siciliana. Stu tentativu fu fattu di Giorgiu Piccittu e lu pubbricò nni lu 1947. Comu iu dissi, è mpurtanti ma è troppu ristrittu. Stu cursu segui, pi quantu è pussibili li reguli di ortografia di G. Piccittu.

Consunanti Duppi

Giniralmenti certi cunsunanti quasi sempri hannu un sonu forti, spissu anchi si si trovanu a principiu di parola. Però si sti cunsunanti sonanu duppi nni la parrata nun si usanu duppi nni la lingua scritta. Tali cunsunanti sunnu b, c, d, g, m, n, r, and z. Sti esempi chi vennu appressu sunnu sulu pi la prununzia.

Consunanti Duppi
Bbàbbustupid
Bbèddubeautiful
Bbrùttuugly
Ddùppiudouble
Ddòppuafter
Dduttùridoctor
Ggìgghiueye-lash
Ggia`already
Ggiàrnupale
Mmùrmurumurmur
Mmèrdaescrement
Nnimìcuenemy
Nnòmuname
Rrìzzasea urchin
Rròtawheel
Zzappùnimattock
Zzappagghiùnignat


Mentri:

Consunanti Duppi
Ccà here
Cci to you, to them
Cchiù more
Ddòcu there, next to you
Ddà there, next to him, away from us


Si scrivinu pi comu si pronunzianu, cu la duppia cunsunanti.
La duppia cunsunanti si ncontra spissu nna lu Sicilianu scrittu, comu si vidi nni li paroli appressu:

Consunanti Duppi
abbecceddàriu first grade book
abbannunàri to abandon
famìgghia family
stràzziu torment
allammicàtu hungry, empty-stomach
cunnùttu water channel
nùmmaru number
lìbbru bookDigrammi

Pi digramma si soli diri l'unioni di dui littri chi si iuncinu pi fari un sonu sulu. Chisti chi ci sunnu appressu sunnu digrammi: gn, ch, gh, dr, tr:

Digrammi
gn has a nasal sound as in canyon ògni every
lìgnu wood
ch has a guttural sound as in kill chìnu full
chiòvu nail
gh has a guttural sound as in ghetto ghiàcciu ice
ghicàri to arrive
dr has a palatal sound as in drift dròga drug
dràgu dragon
tr has a palatal sound as tree trènu train trènu train
trùccu trick


Certi digrammi hannu un sonu cacuminali, significa ca lu sonu veni fattu cu la lingua chi sbatti nta lu palatu. Certi tipi di sti digrammi sunnu:


Digrammi
dd addumàri to light
dd ìddu he, him
dr drìttu strait
ddr as a strong dr addrizzàri to make strait
tr trènu train
ttr as a strong tr attrìci actress


Para Cuntrastanti

Certi paroli n Sicilianu cancianu significatu agghiuncennu na cunsunanti chi hannu n cumuni. Chistu significa ca si hannu na certa cunsunanti hannu un significatu e radduppiannu la stissa cunsunanti, pigghianu un significatu diffirenti:

Para Cuntrastanti
SimpliciRadduppiata
nànu dwarf >>> nànnu grandfather
làna wool >>> lànna tin, can
scanàri to knead >>> scannàri to slaughter
pùpa doll >>> pùppa stern
mìna mine >>> mìnna breast
pàla shovel >>> pàlla ball
nùdu naked >>> nùddu nobody
casàta houseful >>> cassàta Sicilian cake
còpia copy >>> còppia couple
mòda fashion >>> mòdda spring, soft
grìdu yell >>> grìddu cricket
ùna one >>> ùnna wave
stufàtu stew >>> stuffàtu bored, disgusted
abbilìri to frustrate >>> abbillìri to embellish


Articuli

N Sicilianu avemu dui tipi di articuli, lu diterminativu: lu, la, li, e l'inditerminativi un, nu, na. St'articuli, pigghianu lu geniri e numaru di la parola a cui appartennu. Ponnu essiri masculini lu (singulari) e li (plurali), o fimminini la (singulari) e li (plurali). Lu nditerminativu un, nu, masculinu, na, fimmininu, sunnu sempri singulari:

 Articuli diterminativi
Lu cavàddu the horse
Li cavàddi the horses
Un cavàddu a horse
La càsa the house
Li càsi the houses
Na fìmmina a woman


Cu li paroli chi accumincianu cu la s siguita di n'avutra cunsunanti o cu li paroli c'accumincianu cu la z, s'àvi a usari sempri lu ndeterminativu nu:

 Articuli nditerminativi
Àvi nu zìu bònu. He has a good uncle.
C'era nu scalùni àutu. There was a tall step.
Avìa nu stìpu vàsciu. He had a low cabinet.
Si nni purtò nu zàinu chìnu. He took a full knapsack with him.


L'articuli ditirminativi ntâ lingua parrata si usanu senza la la pi la, i pi li, e u pi lu

Articuli cuntratti
u cavàddu the horse
i cavàddi the horses
a càsa the house
i càsi the houses


Pripusizzioni

Li pripusizzioni ponnu essiri simprici e cumposti. Chiddi simprici sunnu: a (to, at), di (of), cu (with), nni (to, by, in), nnâ (to, by, in), nnô (to, by, in), pi (for), ntô, ntâ (into), ntê (in the, plural), fra, ntra (in between), ecc.

Sti pripusizzioni si ponnu usari puru cu l'articulu diterminativu: a la (to the), di lu (of the), cu la (with the), nni la (by, in the), ecc.:

Pripusizzioni articulati
Vàiu a la càsa. I go to the house.
La càsa è di lu fràti. The house is of the brother.
Sùgnu cu lu zìu. I am with the uncle.
Èranu nta la crèsia. They were in the church.


Ma ntô sisicilianu di oggi si cuntrainu a: â (a la), ù (di lu), (cu lu), nnô o ntô (nni lu), ntâ (nni la):

Pripusizzioni Contratti 
Vàiu â càsa. I go to the house.
La càsa è fràti. The house is (belongs) of the brother.
Sùgnu zìu. I am with the uncle.
Èranu ntâ crèsia. They were in the church.


Lu plurali di sti pripusizzioni articulati cancia assai nni lu modu cuntrattu.

Pripusizzioni  articulati Plurali
RegulariContrattu
Iàmu a li càsi. We go to the houses. Iàmu ê càsi. We go to the houses.
Li càsi sùnnu di li fràti. The houses belong to the brothers. Li càsi sùnnu fràti. The houses are (belong) of the brothers.
Èramu cu li zii. They were with the uncles. Èramu chî zii. We were with the uncles.
Ièru nni li crèsii. They went in the churches. Ièru ntê crèsii. They went in the churches.


La stissa cosa succedi cu l'articulu nditerminativu:

Pripusizzioni Articulati ndeterminativi
RegulariContrattu
Ci lu dùgnu a un càni. I give it to a dog. Ci lu dùgnu ôn càni. I give it to a dog.
La cùrpa èra di un fràti. The fault was of one brother. La cùrpa èra dûn fràti. The fault was of one brother.
Lu pulizìa c'un palìcu. He cleans it with a tooth-pick. Lu pulizìa cûn palìcu. He cleans it with a tooth-pick.
Va sèmpri nni un cucìnu. He goes always to one cousin. Va sèmpri nnôn cucìnu. He goes always to one cousin.


Si na pripusizzioni è siguita di n'articulu nditerminativu e si rifirisci a na parola di geniri fimmininu la pripusizzioni e l'articulu nun fannu cuntrazzioni:

Ancora Pripusizzioni 
Appartinèva tùttu a na sòru. Everything belonged to a sister.
Tutti li vèsti èranu di na fìgghia. All the dresses belonged to one daughter.
Si sciarriàvanu sùlu cu na zìa. They argued only with an aunt.
Chi si po` fàri pi na màtri? What can one do for a mother?


Avverbi

N Sicilianu avemu avverbi di lòcu:

sùtta (under), sùpra (above,on), ccà (here), ddà (there), ùnni (where), davanti (ahead, in front), doppu (after), etc..

Avverbi Di Lòcu
Mi mìsiru sùtta lu pònti. They put me under the bridge.
Iu dda` nun ci iàva. I was not going to go there.
Mi mannàru ùnni c'èra pirìculu. They sent me where it was dangerous.


Di tempu:

dòppu, ora, aèri, oi o òggi, dumàni, quànnu, mai, etc...:

Avverbi Di Tempu
Iu cci ìvi dòppu d'ìddu. I went after to him.
Mê sòru arrìva dumàni. My sister will arrive tomorrow.
Ìddu vìnni òra di la càsa. He came now from the house.
La càsa e` gia` pulìta. The house is already clean.


Di quantità:

abbastànza (enough, plenty), pìcca (little, few), assài (a lot, many), mènu (less) cchiù (more), tàntu (so much), etc...:

Avverbi Di Quantità
Àiu pìcca sòrdi, nun mi ncuitàri. I have little money, don't bother me.
Nn'ài abbastànza manciàri? Do you have enough food?
Hai tànti cavàddi e nun li fài cùrriri. You have so many horses and you don't race them.


Di marera:

comu (like, as), beni (well), accussì (so, this way), nutili (uselessly), ammucciùni (secretly), etc...

Avverbi Di Manera
Tu travàgghiavi ammucciùni, picchì? You were working in secret, why?
Fa còmu fàzzu iu. Do as I do.
Vògghiu chi lu fài accussì. I want you to do it this way.


Avutri avverbi sunnu:

ntùnnu (around), siccòmu (since), dìntra (in), dùnca (then, so), macàri (even), avànti (ahead, in front),mèntri (while), vicìnu (near), prìmisi (first of all), mmènzu (by means of), vèrsu (toward), nvèci (instead) allàtu (near, beside), nzìnu (until, up to), etc...

Avutri Avverbi 
Ci firriàva ntùnnu ma nu lu truvàva. He was going around it but could not find it.
Èra allàtu l'àrbulu. He was besides the tree.
T'accumpàgnu nzìnu a la càsa. I will accompany you up to your house.
Mèntri sùgnu cca` cci vègnu pùru. While I am here I'll come too.


Li pripusizzioni cumposti sunnu furmati di n'avverbiu e na pripusizzioni:

 Pripusizzioni Cumposti
Ntùnnu a around the
Sùtta di under the
Ammucciùni di in the secret of (without the knowledge)
Vicìnu a near the
Dòppu di after the
Sùpra di over, above the
nzìnu a until, up to
Diversamènti di differently from
Pi mmènzu di by means of
Allàtu a near, beside the
Cchiù pìcca di more than
Mènu di less than
A favùri di in favor of
Avìa cchiù pìcca sòrdi di sô pàtri. He had less money than his father.
Èra vicìnu a sô nànnu. He was near his grandfather.
Ìddu lu fìci a favùri di sô màtri. He did it in favor of his mother.
Diversamènti di chìstu nu si putèva fàri. It could not be done differently from this.
Pi mancànza di tèmpu màncu manciài. For lack of time I did not even eat.


Congiunzioni

Li congiunzioni sunnu parti di la parrata chi attaccanu nzemi dui proposizzioni, dui suggetti o dui parti di na proposizzioni:

e (and), o (or), ma (but), (neither), puru (even), sparti (besides), mancu (not even), ancora (still), anchi (even), si (is), sippuru (even if), nveci o mmeci (otherwise), picchì (because):

Congiunzioni
Iu e tu. You and I.
O cci vài tu o cci vàiu iu. Either you go or I go.
Iddu vìnni ma ìdda no. He came but she did not.
Nun cci iamu tu iu. Neither you nor I will go.
Cci iamu iu e ìddu. You and I went there.


L'apostrufu

L'apostrofu è un signu graficu chi si usa quannu s'incontranu dui vucali:

L'apostrufu
L'anèddu the ring
L'azzàru the steel
L'ebbrèu the Jew
L'idìa the idea
L'òcchiu the eye
L'ùgnu the fingernail
Chìstu è l'agnèddu di Pàsqua. This is the Easter lamb.
L'òcchiu dû patrùni ngràssa lu cavàddu. The owner's eye fattens the horse.
Cci tagghiàva l'ùgna a sô fìgghiu. He was trimming his son's nails.


Nna lu casu di eliminazzioni naturali di na vucali chi si trova a principiu di parola, nun è nicissariu usari l'apostrofu, picchì, secunnu G. Piccittu anchi senza l'apostrofu la parola si capisci lu stissu, e, livannu l'apostrofu, quannu si pò, si eliminanu tutti sti signali nni la lingua scritta. Pi la stissa raggiuni, sempri secunnu G. Piccittu, l'apostrofu nun s'àvi mai a usari mancu nni la cuntrazzioni di l'articulu nditerminativu:

L'apostrufu e l'articulu nditerminativu
un a, an
na a, an
n a, an
Dùna na mànu a tô fràti. Give a hand to your brother.
Mê màtri èra cu nu zìu mìu. My mother was with an uncle of min.


Fa eccezzioni a prepusizzioni in pi distinguilla di l'articulu di supra n:

Eccezzioni
'n in, to
Iddu sinn'iu 'n Sicilia. He went to Sicily.
Cìcciu iiu 'n Sicìlia. Frank went to Sicily.


Nna li paroli ca accumincianu cu i, unni la parola perdi la i, comu dissimu prima, l'apostrofu nun si usa pi mustrari la perdita di la vucali:

Senza apostrufu 
Mpurtànti important
Nnuccènti innocent
Nzignànti teacher
Nchinàri to bow
Ncignùsu ingenious
Nzivàtu greased
Ntàttu whole
Ntuppàri to stop, to close
Ntisu heard, obeyed
Mparàri to learn
Mpiccicàtu glued, slow
Nun ncurpàri a mia. Do not give the fault to me.
Sta canzùna mancu l'àiu ntisu. I never heard this song.
Era ncatinàtu all'àrbulu. He was chained to the tree.
Archimèdi fu n'omu ncignùsu. Archimedes was a genius.


Allura putemu diri chi l'articuli la, lu, li (the) e li pronomi la, lu, li (it, them) pigghianu l'apostrofu e puru l'aggittivi dimostrativi ddu, dda (that one), ddi (those ones), stu, sta (this one), sti (these ones), ssa, ssu (that one), ssi (those ones). I pronomi pirsunali ti (to you), nni (to us), (to you plural), e lu riflissivu (self action) e cci (to, by him, to, by them) ponnu puru pigghiari l'apostrofu:

Articuli, pronomi, aggittivi dimustrativi si ponnu apustrufari 
Iu vitti la vitti. I saw it.
Iddu nun l'abbruciò. He did not burn it.
Chiàma a dd'abbàti. Call that abbot.
Pìgghiati ss'àbbitu. Take that suit.
St'abbìsu è laidu. This notice is bad.
T'àiu a dari na manu. I have to give you a hand.
V'àiu a pulizziàri la casa. I want to clean your house.
Nn'ati a dari li sordi. You have to give the money to us.
S'innamurò di idda. He fell in love with her.
Cc'era sò matri. His, her mother was there (with him, her, them).
Iddu l'avìa ma nun dissi nenti. He had it but did not say anything.


Si cci si ncontra cu a, o, u l'apostrofu nun lu pigghia:

Eccezzioni 
Idda cci avìa iùtu a scola. She had gone to school.
Cci unciò l'occhiu. His eye got swollen.


Però sunnu pronunziati accussi vicinu, chi pari c'avissiru l'apostrofu.
Esprissioni apustrufati

Esprissioni apustrufati
C'avèm'a fari= chi avemu a fari? What can we do?
C'avèm'a diri = chi avemu a diri? What can we say?
C'avèm'a fari si nun voli vèniri. What can we do if he does not want to come.
C'avèm'a diri si la matri nun voli? What can we say if the mother does not want?


Nta certi casi unni la parola accumincia cu la i, l'apostrofu nun si usa:

Ancora eccezzioni
Ddu iòcu nun mi piaci. I do not like that game.
Sta ièna è laida. This hyena is ugly (or bad).
Ssu iardìnu è beddu ciurùtu. That garden is really in blossom.
Ddu iacintu è veru beddu. That hyacinth is really beautiful.
Ddu ièncu è grossu. That bull is big.


Ma sti frasi pigghianu l'apostrofu:

Ancora l'apostrufu 
Si nn'iiu = si nni iìu He, she went away.
Cc'iiu = cci ìiu He, she went there.
Sô frati si nn'iiu n cità. His brother went to the city.
A casa cc'iiu cu sô patri. He went home with his father.


Lu Geniri

Unu (masculinu) and una (femininu), certi voti sunnu usati comu nummmari cardinali e no comu articuli.

Lu Geniri e lu  Nummari
Quàntu cani c'èranu? Unu. How many dogs were there? One (only one).
Quàntu fìmmini arristàru? Sulu una. How many women were arrested? Only one.


'N Sicilianu li paroli hannu lu geniri, veni a diri chi li paroli si rifiriscinu a li suggetti comu si iddi fussiru masculi o fimmini. Comu regula ginirali li paroli di geniri masculinu finiscinu cu la u:

Paroli Masculini
Trenu train
Muru wall
Ferru iron
Santu saint


Mentri li paroli di geniri fimmininu finiscinu cu la a:

Paroli Feminini 
Lana wool
accètta hatchet
dàttula date (fruit)
orìcchia ear
La cupèrta è di mê matri. The blanket to my mother.
La petra è dura. The rock is hard.


Certi paroli masculini finiscinu puru cu la a e arrestanu li stissi a lu plurali:

Paroli Masculini 
Boia executioner
Paràcqua umbrella
Capubbànna ring-leader
Lu boia ammazza genti. The excutioner kills people.
Lu paracqua mi teni asciuttu. The umbrella keeps me dry.


Certi paroli chi finiscinu cu ista ponnu essiri usati comu fimminini o masculini e puru comu singulari o plurali:

Paroli
Comunìsta communist
Archivìsta archivist
Machinìsta machinist
Giurnalìsta journalist
Prutagunìsta protagonist
L'archivìsta sunnu màsculi e fìmmini. The archivists are men and women.
Dda(fem) giurnalìsta scrissi l'àrticulu. That journalist wrote the article.
Li prutagunìsta èranu tri. The protagonists were three.
C'èranu tri comunìsta e nu sucialìsta. There were three communists and one socialist.


Lu plurali, 'n Sicilianu, giniralmenti si fa cu la i, sia pi lu masculinu chi pi lu fimmininu:

Paroli Masculini e fimminini 
Masculinu SingulariMasculinu PluraliFemininu SingulariFemininu Plurali
Telèfunu telèfuni telephone(s) Nanna nanni grand-mother(s)
Picciòttu picciòtti young-man(s) Règula règuli rule(s)
Casu casi case(s) Serra serri saw(s)
Disidèriu disidèri wish(s) Palùmma palùmmi dove(s), pigeon(s)
Nannu nanni grand-father(s) Farfàlla farfàlli butterfly(ies)


Esempi
La règula è ca tutti li règuli sunnu mpurtànti. The rule is that all the rules are important.
Un picciòttu chiamò a tutti li picciòtti. One young man called all the young men.
La farfàlla fa àvutri farfàlli. The butterfly makes other butterflies.


Certi paroli finiscinu cu la u a lu singulari e cu la a a lu plurali:

Paroli / Masculini
SingulariPlurali
Cutèddu cutèdda knife(ves)
Chiòvu chiòva nail(s)
Picuràru picuràra sheperd
Biscòttu biscòtta biscuit(s)
Pumu puma happle(s)
Firràru firràra blacksmith(s)
Anèddu anèdda ring(s)
Pignu pigna pine-tree(s)
Pilu pila hair(s)
Catùsu catùsa large pipe(s)
Ugnu ugna finger-nail(s)
Martèddu martèdda hammer(s)
Ovu ova egg(s)
Prunu pruna plum(s)


Esempi 
Fici ammulàri li cutèdda. I had the knives sharpened.
Iu àiu un chiòvu e iddu àvi tri chiòva. I have one nail and has three nails.
Cu la parèdda si còcinu l'ova. One cooks eggs with the skillet.


Certi paroli finiscinu cu la i a lu singulari e cu la a a lu plurali:

Paroli / Masculini
SingulariPlurali
Limùni limùna lemon(s)
Marùni marùna tile(s)
Attùri attùra actor(s)
Ballùni ballùna balloon(s)
Vastùni vastùna stick(s)
Buffùni buffùna buffoon(s)
Muccatùri muccatùra handkerchief(s)
Buttùni buttùna button(s)
Cacciatùri cacciatùra hunter(s)
Cafùni cafùna uncouth(s)
Campiùni campiùna champion(s)
Muratùri muratùra mason(s)
Cannùni cannùna cannon(s)
Duttùri duttùra physician(s)
Capùni capùna capon(s)
Barùni barùna baron(s)
Cirnitùri cirnitùra sifter(s)
Passiatùri passiatùra pathway(s)
Piccatùri piccatùra sinner(s)
Scanatùri scanatùra kneading-board(s)
Casciùni casciùna drawer(s)
Lapùni lapùna hornet(s)
Zappùni zappùna mattock(s)
Nzitùni nzitùna pimple(s)
Cartùni cartùna carton(s)


Esempi 
Iu avìa un buttùni. I had one button.
Mê soru avia deci buttùna. My sister had ten buttons.
La partìta è di li campiùna. The game is of the champions.
La cursa la vincìu lu campiùni. The race was won by the champion.
Si mi duni un limùni ti dugnu tri buttùna. If you give me a lemon I will give you three buttons.


Assai paroli chi finiscinu cu la i, arrestanu accussì puru a lu plurali e ponnu essiri masculini o fimminini:

Paroli cu la "i"
Singulari MasculinuPlurali Masculinu
Sali Sali salt(s)
Ciriali ciriali cereal(s)
Diamanti diamanti diamond(s)
Ucchiali ucchiali eye-glasses
Onuri onuri honor(s)
Limiti limiti limit(s)
Missali missali missal(s)
Ponti ponti bridge(s)
Singulari FemininuPlurali Femininu
Chiavi chiavi key(s)
Vutti vutti barrel(s), cask(s)
Vurpi vurpi fox(es)
Sorti sorti luck
Riazzioni riazzioni reaction(s)
Liti liti argument(s)


Esempi  
S'arriparàru sutta lu ponti. They repaired under the bridge.
Nta li stratùna ci sunnu assài ponti. On the highways there many bridges.
Dammi la chiàvi di la casa. Give me the key for the house.
Pìgghiati li chiàvi di li porti. Take the keys for all the doors.
Misi lu vinu nta la utti. He put the wine in the barrel.
Inchìu li utti di vinu. He filled the barrels with wine.


Certi paroli fannu lu plurali agghiuncennu ra a lu singulari:

Paroli Plurali chi usanu  "ra"
SingulariPlurali
Bordu bòrdura fringe(s)
Corpu còrpura body(s)
Cozzu còzzura nape(s)
Cuntu còntura tale(s)
Focu fòcura fire(s)
Iocu lòcura play(s)
Marmu mòrmura marble(s)
Mercu mèrcura mark(s), slash(s)
Munnu mùnnura world(s)
Nnomu nnòmura name(s)
Sangu sàngura blood(s)
Sonnu sònnura dream(s)


Esempi 
Lu mè nomu è Siciliànu. My name is Sicilian.
Li sò nnòmura sunnu. FrancisiTheir names are French.
Mi sunnài un sonnu làidu. I had a bad dream.
Si sunnàru sònnura boni. They had good dreams.


Certi nomura masculini formanu lu fimmininu agghiuncennu issa or trici a lu masculinu:

Paroli cu "issa" e "trici"
MasculinuFemininu
Duttùri dutturìssa doctor
Abàti abbatìssa abbot, abbess
Barùni barunìssa baron, baroness
Puèta puitìssa poet
Attùri attrìci actor, actress
Cunti cuntìssa count, countess
Campiùni campiunìssa champion
Piccatùri piccatrìci sinner
Traditùri traditrìci traitor


Esempi  
Lu barùni chiamò la barunìssa. The baron called the baroness.
Lu duttùri travagghiò cu la dutturìssa. The doctor worked with the (she) doctor.
L'attùri e l'attrìci èranu nzèmmula. The actor and the actress were together.
Tu si piccatùri e idda è piccatrìci. You are sinner and she is sinner.


Li paroli chi finiscinu cu la cu, formanu lu plurali masculinu cu la ci e lu plurali fimmininu cu la chi:

Paroli chi usanu "ci" e "chi" a lu plurali
Masculinu SingulariMasculinu PluraliFemininu SingulariFemininu Plurali
Amìcu amìci amìca amìchi friend(s)
Antipàticu antipàtici antipàtica antipàtichi unpleasant
Sarcàsticu sarcastici sarcàstica sarcàstichi sarcastic
Bisbèticu bisbètici bisbètica bisbètichi extravagant
Catòlicu Catòlici Catòlica Catòlichi Catholic
Mònacu mònaci mònaca mònachi monc(s), nun(s)
Lìricu lìrici lìrica lìrichi lyric
Prufèticu prufètici prufètica prufètichi prophetic


Esempi
Lu mònacu sta cu li mònaci. The monk lives with the monks.
La mònaca sta cu li mònachi. He nun lives with the nuns.
Dda fìmmina è antipàtica. That lady is unpleasant.
Ddi fìmmini sunnu antpàtichi. Those ladies are unpleasant.
Lu mê amìcu avi li sô amìci. My friend has his friends.
La sô amìca avi li sô amìchi. Her friend has her friends.


Arcuni eccezzioni sunnu:

Eccezzioni
Nicu nichi small, young
Riccu ricchi rich
Biancu bianchi white
Friscu frischi fresh


Esempi 
Mê fìgghiu è nicu. My son is young.
Li cunìgghia sunnu tutti nichi. The rabbits were all little.
Tô ziu era riccu. Your uncle was rich.
Li re sunnu tutti ricchi. The kings are all rich.
Lu cavàddu è biancu. The horse is white.
Li casi sunnu biànchi. The hoses are white.


Certi paroli chi finiscinu cu la cu sunnu sulu masculini:

Paroli ca usanu la "chi" a lu plurali
Beccu becchi he-goat(s)
Sucu suchi juce(s)
Àstracu àstrachi terrace(s)
Saccu sacchi sac(s)
Sbarcu sbarchi landing(s)
Scaccu scacchi chess
Zuccu zucchi trunk(s)


Esempi  
Attàcca lu sceccu a lu zuccu. Tie the donkey to the tree.
Metti li sacchi nta l'àstracu. Put the sacs on the terrace.
Metti lu sucu nta la buttìgghia. Put the juice in the bottle.


Arcuni paroli chi finiscinu cu gu o ga fannu lu plurali cu ghi:

Paroli Plurali ca usanu "ghi"
Largu larghi wide
Longu longhi long
Rangu ranghi rank(s)
Lagu lagghi lake(s)
Anga anghi molar(s)
Sirìnga sirìnghi siringe(s)
Albèrgu albèrghi hotel(s)


Esempi  
Lu ciùmi era longu. The river was long.
Li strati èranu larghi. He streets were wide.
Mi fici scippàri na anga. I had un molar pulled.
Avìa dui anghi malàti. I had two bad molars.
Lu duttùri usa li sirìnghi. The doctor uses siringes.
Dda` c'èranu tanti laghi. Over there were many lakes.
L'albèrghi èranu chini. The hotels were full.


Poi avemu paroli chi finiscinu cu la vucali accintata.
Sti paroli chi nta la maggiuranza sunnu fimminini nun cancianu a lu plurali:

Paroli accintati
Carità charity
Tribù tribe
Ginirusità generosity
Cità city
Pruprità property
Stirilità sterility
Umanità humanity
Puvirtà poverty


Esempi  
Nta li cità nun ci sunnu li tribù. In the cities there are any tribes.
La ginirusità è di lu pòpulu Siciliànu. The generosity is of the Sicilian people.
La tribù è na cumunità di genti. The tribe is a community of people.


Aggittivi

L'aggittivu è un mudificaturi, veni a diri iddu mudifica lu nomu a cui si rifirisci e va d'accordu cu lu nummaru e lu geniri di lu nomu a cui si rifirisci. Giniralmenti n Sicilianu l'aggittivu segui lu nomu:

Aggittivi
La casa bedda. The beautiful house.
Lu muru àutu. The tall wall.
La vucca china. The full mouth.
L'àrvulu nicu. The small tree.
Avèmu un cavàddu beddu. We have a beautiful horse.
Acchianò la scala àuta. He climbed a tall ladder.
Mê frati avìa un cani nicu. My brother had a small dog.
A iddu ci dèttiru na palla russa. They gave him a red ball.


Quarchi vota l'aggittivu veni misu prima di lu nomu chi mudifica pi daricci na enfasi cchiù forti a lu suggettu. L'aggittivi cchiu` comuni chi pigghianu sta regula sunnu:

Aggittivi
Beddu beautiful
Bravu good
Caru dear
Gran big, great
Bruttu bad
Bon good


Eempi  
Chidda è na bedda picciòtta That one is (really) a beautiful young lady.
Iddu avi nu gran cavàddu. He (really) has a great horse.
Lu patri avi bn'àvutru cani. The father has another (different) dog.
La iena è un bruttu armàlu. The hyena is (truly) an ugly (bad) animal.
Iddu è un caru picciòttu. He is a dear young man.


Arcuni aggittivi fannu eccezzioni a li reguli, veni a diri finiscinu cu la i, e stannu li stissi reuli sia chi sunnu masculini, fimminini, plurali o singulari:

Aggittivi 
Diagunàli diagonal
Lucènti shining
Cumùni common
Gnurànti ignorant
Dèbbuli weak
MasculinuFemininu
Lu bordu diagunàli La linia diagunàli The diagonal edge, line 
Lu suli lucènti La stidda lucènti The shining sun, star 
Lu viòlu cumùni La strata cumùni The common easement, pathway


Esempi  
Assìra vitti na stidda lucènti. Last night I saw a brilliant star.
Iu nni vitti quàttru stiddi lucènti. I saw four brilliant stars.
Mi truvàva nta la trazzèra cumùni. I was in the common pathway.
Ddu omu è gnurànti. That man is ignorant.


Certi aggittivi formanu avverbi agghiuncennu lu suffissu menti a la parola:

Aggittivi chi fannu l'avverbi
AggittiviAvverbi
Umànu umanamènti humanly
Veru veramènti truly
Sicùru sicuramènti certainly
Stranu stranamènti strangely


Esempi  
Un èssiri umànu l'hai a trattàri cchiù umanamènti pussìbili. You have to treat a human being as humanly as possible.
Quànnu parràva cu mia sicuramènti dicèva fissarì. When he was talking to me he was lying (saying nonsense).
Anchi si lu fattu era veru un signìfica ca era veramènti bonu. Even if what happened was true it does not mean that it was truly good.


Diminutivu, Maggiurativu e Piggiurativu

N Sicilianu ci sunnu certi modi di altirari la qualità o la quantità di un nomu o di n'aggittivu. Lu diminutìvu pi spicificari quantità o qualità, fari quarcunu o quarchi cosa cchiù nichi o pi mustrari affizzioni (vizziggiativu). Pi fari lu diminutivu si agghiuncinu li suffissi iddu, eddu, uddu, teddu, ceddu, uzzu, a lu nomu o all'aggittivu:

Diminutivu
NomiCu Suffissi 
Sèggia siggitèdda chair, little chair or cute chair
Màsculu masculìddu lad, little lad or cute lad
Soru surùzza sister, little sister or cute sister
Mischinu mischinèddu poor thing, poorest thing (someone)
Porta purticèdda door, little door or cute door
Piru pirìddu pear, little pear or cute pear
Surdàtu surdatèddu soldier, small or cute soldier
Matri matrùzza mother, dear or good mother


Esempi  
C'era un beddu vinticèddu. There was a nice breeze.
Chistu è un bon picciuttèddu. This is a good little boy.
Avìa un màsculu e ci fici na surùzza. I had a boy and I made him a little sister.
Mê ziu avi un masculìddu. My uncle has a little boy.
Dda casa avi na bedda purticèdda. That house has a pretty door.
Ddu surdatèddu, mischìnu, è firùtu. That dear soldier, poor thing, is wounded.


Lu maggiuratìvu pi spicificari puru quantità o qualità, nta stu casu aumentu di lu suggettu. Pi fari lu maggiurativu s'agghiunci lu suffissu uni a lu singulari e una a lu plurali di lu nomu o di l'aggettivu:

Maggiurativu
SingulariMaggiurativuPlurali
(la) Casa (lu) casùni casuna house, big house
Vècchiu vicchiùni vecchiuna old man, very old man
(la) Manu (lu) manùni manuna hand, big hand
Fossu fussùni fussuna ditch, big ditch
(la) parèdda (lu) pariddùni paridduna skillet, big skillet
(la) gaddìna (lu) gaddinùni gaddinuna chicken, big chicken


E lu piggiuratìvu, pi significari bruttizza. Pi fari lu piggiurativu s'agghgiunci lu suffissu azzu (mascul.) o azza (fimmin.) a lu nomu o all'aggittivu, e tutti dui geniri finiscinu cu la i a lu plurali:

Piggiurativu
Cu Suffissi 
Casa casàzza house, ugly, ugly big house
Vècchiu vicchiàzzu old, ugly old, bad old man
Manu manàzza hand, ugly, ugly big hand
Fossu fussàzzu ditch, ugly, ugly big ditch
Parèdda pariddàzza skillet, ugly, ugly big skillet
Gaddìna gaddinàzza chicken, ugly, ugly big chicken


Esempi  di piggiurativu e maggiurativu
Iddu stava nta na casàzza. He lived in an ugly house.
Chista nun è casa, chista è casùna. This is not a house, it is a big house.
Lu piccirìddu avia dui manùna. The baby had two big hands.
Frièva l'ovu nta nu pariddùni. She was frying the egg in a big skillet.
Era un fussàzzu chinu di fangu. It was an ugly ditch full of mud.
Avia tri pariddazzi vecchi. He had three old ugly pans.

Comu si vidi tutti sti suffissi segunu li reguli di masculinu o fimmninu, singulari o plurali.


Cumparativu e Assolutu

Lu cumparativu n Sicilianu è fattu di dui maneri: paragùni di qualità` agghiuncennu n'avverbiu: comu (as, like), tantu e quàntu (as much as):

Cumparativu
Ddu libbru è comu lu miu. That book is like mine.
Iu àiu tantu pani quàntu nn'ài tu. I have as much bread as you.
La mê casa è bedda comu la tua. My house is beautiful as yours.


E paragùni, pi iniqualità, agghiuncennu l'avverbi cchiù (more), o menu, (less):

Cumparativu di iniqualita`
Mè frati è cchiù granni d'iddu. My brother is older than he.
Sò soru è cchiù bedda di mia. His sister is more beautiful than I.
Iu sordi nn'àiu menu d'iddu. I have less money than he.


Certi cumparativi, fatti cu mègghiu (better) o pèggiu (worse), nun pigghianu l'avverbiu cchiù (more):

Esempi
Mègghiu di chiddu. Better than that.
Pèggiu di l'avutru. Worse than the other.
Lu sàcciu fari mègghiu d'iddu. I know how to do it better than he does.
Pi travagghiàri è pèggiu di mia. As far as work goes, he is worse than I am.


Lu superlatìvu relativu si forma agghiuncennu l'articulu diterminativu lu, la, li, all'avverbiu:

Superlatìvu Relativu
Articulu added
Li cchiù nichi the youngest
Lu cchiù forti the strongest
Li cchiù chini the fullest
Lu cchiù autu the tallest
Mê figghia è la cchiù bedda di tutti. My daughter is the most beautiful of all.
Ddu muru è lu cchiù ghiavutu di chidd'avutri. That wall is the highest of those others.
Sta corda è la cchiù forti di l'avutri dui. This rope is the strongest of the others.
Ddi cirasi sunnu li cchiù duci di tutti. Those cherries are the sweetest of all.


Lu superlatìvu assolùtu si forma agghiuncennu lu suffissu issimu, issima, pi lu singulari e issimi pi lu plurali. Si pò puru furmari cu l'avverbi assai, veru o lu suffissu uni:

Superlatìvu Assolùtu
Suffissi added
Benìssimu very well
Carìssimu dearest
Veru làidu truly ugly (ugliest)
Assai lentu truly slow (slowest)
Veru duci truly sweet (sweetest)
Riccùni very rich (richest)
Veru longu truly long (longest)
Lu conti è riccùni. The count is very rich.
Dda fìmmina è veru làida. That woman is truly ugly.
Carìssimu amicu, vui siti assài lentu. My dearest friend, you are very slow.
Sta strata è veru longa. This road is very long.


Aggittivi Pusissivi

L'aggittivi pusissivi sunnu:

Aggittivi Pusissivi
Masculinu SingulairFemininu Singulari
Miu mia mine
Tou tua yours
Sou sua his, hers
Masculinu PluraliFemininu Plurali
Nosrtu nostra ours
Vostru vostra yours
Soi soi theirs


St'aggittivi, chi a lu singulari si rifiriscinu a un nomu, si cuntrainu a mè, tò, sò, e nni lu plurali a :

Aggittivi Singulari / Plurali
Mè frati my brother
Tò soru your sister
Sò patri his, her father
Sò figghiu their son
Mè   ziu vinni cu nannu. My uncle came with his grandfather.
Tô fìgghiu iiu a sò casa. Your son went to his house.
Ci dèttiru sordi ê fìgghi. They gave money to their children.


St'aggittivi sunnu puru usati cu na pripusizzioni semprici o cumposta:

Adjectives e  Preposition
Stu gattu lu truvài vicìnu a la mè casa. I found this cat near my house.
Iddu iòca cu la tô palla. He plays with your ball.
Dda casa è di sô matri. That house belongs to his mother.
Ssu cani nun è di mè cucinu. That dog is not my cousin's.
L'àrbuli sunnu di tò patri. The trees belong to your father.
Lu cavàddu lu dugnu a sò niputi. I will give the horse to his nephew.
Iddu è luntànu di la mè casa. He is far from my house.
Iu era allàtu a mè patri. I was besides my father.


Aggettivi IndicativiAggittivi indicativi
MasculinuFemininu
Chistu Chista
Chiddu Chidda
Chiddu è me patri. That is my father.
Chistu è me frati. This is my brother.
Chidda è me soru. That is my sister.
Chista è mesoru. This is my sister.


Si ponnu cuntrarri a :

Aggettivi cuntratti
MasculinuFemininu
Stu Sta
Ddu Dda
Ddu cani. That dog.
Stu tavulu. This table.
Dda casa. That house.
Sta cammisa. This shirt.


Aggittivi Quantitativi

L'aggittivi quantitativi indicanu quantità:
Quantu, picca, troppu, tantu, abbastanti, assai:

Aggittivi di Quantità
Quàntu sunnu? How many are there?
Abbastanti! Enough!
Nn'aiu picca. Only have a littlle.
Quàntu acchiàni tantu scinni. As much you go up so much you will come down.
Quàntu surdàti c'eranu? How many soldiers were there?


L'aggittivi numirali, certi voti indicanu sulu na quantità apprussimata:

Aggittivi Numirali
Na dicìna about ten
Na cinchìna about five
Un cintinàru about a hundred
Na cinquantìna about fifty
Quàsi na vintìna. About twenty.
Dammi na chilàta di pasta. Give me about a kilo of pasta.
C'eranu na cinquantìna d'armàli. There were about fifty animals.
Dammi dû fila di spaghètti. Give me very little spaghetti (a couple of strings).


Aggittivi Esclamativi

Chi (what), comu (how), quàntu (how):

Aggittivi Esclamativi
Comu è bedda dda piccirìdda! How beautiful is that little girl!
Quàntu è làidu ddu cani! How ugly is that dog!
Chi furtuna! What luck!
Chi beddi rosi! What beautiful roses!


Aggittivi Rilativi

Tantu, Tali:

Aggittivi Rilativi
Tanti frati, tanti soru. So many brothers as many sisters.
Tali gioia, tali duluri. Such joy, such pain.


Aggittivi Dimustrativi

L'aggittivi dimustrativi sunnu chiddi chi indicanu di cui o di chi parramu:

Aggittivi Dimustrativi
MasculinuFemininu
Chistu chista this (near me, us)
Chissu chissa that (near you)
Chiddu chidda that (away from you, us)


Esempi  
Chistu è mê patri. This is my father.
Chissu e chissa sunnu li mê zii. That one and that one (those) are my aunt and uncle.


Pi chiarificazioni certi voti ci sunnu agghiunciuti l'avverbi ccà, ddà, ddocu:

Aggittivi cu avverbi
MasculinuFemininu
Chistu ccà chista ccà this one here (near me)
Chissu ddocu chissa ddocu that one there (near you)
Chiddu ddà chidda ddà that one there (away from us)


Esempi  
Chistu ccà mi piaci mègghiu. I like better this one here.
Chissu ddocu è cchiù sapurìtu. That one (near you) is prettier.
Chiddu ddà nun è miu. That one there is not mine.


St'aggittivi sunnu spissu usati nni la forma cuntratta:

Aggittivi cuntratti
MasculinuFemininu
Stu sta this
Ssu ssa that
Ddu dda that


Esempi 
Stu ballùni è russu. This balloon is red.
Ssu àrvulu è ghiàvutu. That tree is tall.
Ddu gaddu canta ogni matìna. That rooster crows every morning.


Pronomi DimustrativiPronomi Dimustrativi
MasculinuFemininu
Chistu chista this (near me)
Chissu chissa that (near you)
Chiddu chidda that (away from us)


Esempi
Chistu nun mi piàci vògghiu chiddu. I do not like this, I want that.
Prefirìsciu chistu a chiddu. I prefer this one to that one.
Chissu nun mi piàci. I do no like that one.


Pronomi Pirsunali

Li pronomi pirsunal sunnu:

Pronomi Pirsunali
Singulari
Iu, mi I, me
Tu, ti you
Iddu, idda he, him, she, her
Plurali
Nui, nuiàtri, nni we, us
Vui, vuiàtri, vi you
Iddi, cci they, them


Esempi
Iu vaiu a Catània. I go to Catania.
Iddi làvanu li robbi. They are washing the clothes.
Vuiàtri nun c'èravu a la crèsia. You were not at church.
Tu ci isti puru. You went too.
Iddi ièru a chiamàri a iddu. They went to call him.


Sti pronomi si ponnu usari puru cu na pripusizzioni:

Pronomi cu preposizioni
Singular
Di mia of me
A tia to you
Nni iddu, a idda by him, to her
Di nui, cu nuiàtri of us, with us
nni vui, a vuiàtri by you, to you
Cu iddi with them


Esempi  
Lu cani si scanta di mia. The dog fears me (is fearful of me).
Stu libbru lu dugnu a tia. I give this book to you.
Mê soru si nni iu cu iddi. My sister went with them.
Dda gatta vinni nni nuiàtri. That cat came by us.


Aggittivi e Pronomi Pusissivi


Pronomi Pusissivi
Singulari
Lu miu mine
Lu tou, lu tô yours
Lu sou, lu sô his, hers
Plurali
Lu nostru ours
Lu vostru yours
Lu sou, lu sô theirs


Esempi  
Li nostri pussidimènti sunnu granni. Our possessions are big.
Sta casa è la mia. This is my house.
Li nostri parènti annu a vèniri tutti cca`. Our relatives will all come here.
Li sô parènti nun ci vanno. Their relatives will not go.
Lu sô cavàddu è biàncu. His horse is white.


L'aggittivu pusissivu veni sempri prima di lu nomu a cui si rifirisci, lu pronomi pusissivu pò stari sulu:

 Aggittivi Pusissivi e Pronomi Pusissivi 
Vàiu â (a la mia) casa. I go to my house.
Lu bicchèri e lu miu. Your glass and mine.
Tu parti cu la tô màchina, e iu cu la mia. You leave with your car and I with mine.
Iu mànciu lu mê pani e tu lu tô. I eat my bread and you yours.


Pronomi Relativi

Li pronomi relativi si ponnu rifiriri a na pirsuna, a n'armalu o a na cosa:

Pronomi Relativi
Chi which, that, who, whom
Ca which, that, who, whom
Cui, cû which, whom
Quàli which, Who


Chi e ca sunnu usati sempri senza la pripusizzioni:

Pronomi Relativi "Chi e Ca"
La manu chi aiùta. The hand that helps.
L'omu ca travàgghia. The man who works.


Cui è sempri usatu cu la pripusizzioni:

Pronomi Relativi "Cui"
Chista è la casa di cui ti parrài. This is the house of which I talked to you.


Nta certi modi di diri Siciliani, cui si usa senza la pripusizioni:

Pronomi Relativu "Cui"
Cui cu cani si curca cu pucci si leva. Who goes to bed with the dog will rise with flees.
Cui duna pani a lu cani perdi lu pani e lu cani. Who gives bread to the dog loses the bread and the dog.


Quàli è sempri pricidutu di l'articulu diterminativu:

Pronomi Rilativu "Quali"
Quànnu vitti l'avvucàtu di Vicènzu, lu quàli addifinnìu a Petru, nun lu vosi taliàri.
- When I saw Vince's attorney, who defended Peter, I did not even wanted to look at him.
Ncuntrài la soru di Rusulìa cu la quàli iu iàva a scola.
- I met Rosalie's sister with whom I used to go to school.


Pronomi ndifiniti

Nuddu, certuni, certi, quali, qalunqui, ognunu etc...

Pronomi ndifiniti
Cu' c'e`? Nuddu. Who is there? Nobody.
Quantu cci nn'e`? Quarcunu. How many are there? Some.
Qualunqui u po` fari stu travagghiu. Anybody can do this job.


Pronomi Ntirrugativi

chi? Comu? quantu? quali? cui?

Pronomi  Interrogativi 
Cu' fu? Who was it?
Quant'eranu? How many were there?


Verbi

Ausiliari
Lu verbu ausiliari è unu:

Verbu Ausiliari
Avìri To have


E chiamatu verbu ausiliari pirchì aiuta lu verbu principali:

Verbu Ausiliari
Àiu manciàtu I have eaten.

N Sicilianu, sti espressioni fatti cu lu passatu prossimu, nun si usanu o si usanu raramenti, mmeci si usa lu passatu rimotu nta la maggiuranza di li casi. Li verbi sunnu organizzati a Coniugazziòni, e li coniugazzioni sunnu organizzati a Modi e Tempi. N Sicilianu nun è nicissariu mettiri lu pronomi pirsunali prima di lu verbu, picchì cu lu significatu di la propusizzioni si capisci a quali pirsuna si rifirisci e puru si è singulari o plurali.


Modu Indicativu di li Verbi Aviri ed Essiri

Tempi

Tempi (Prisenti)
AviriEssiri
(Iu) Áiu I have sugnu I am
(tu) Hai you have you are
(iddu, idda) Ávi he, she, it has è he, she, it is
(nui) Avèmu we have semu we are
(vui) Avìti you have siti you are
(iddi) Hannu they have sunnu they are


Esempi  
Iu áiu na soru. I have a sister.
Iddu è malatu. He is sick.Tempu Imperfettu
avìa I had era I was
avèvi you had eri you were
avìa he, she, it had era he, she, it was
avìamu we had èramu we were
avìavu you had èravu you were
avìanu they had èranu they were


Esempi  
Tu avèvi tanti cucìni. You had many cousins.
Iddi èranu assittàti. They were siting.Tempu Passatu Prossimu
Áiu avùtu I have had
Áiu statu I have been


Esempi  
Vui avìti avùtu dui cani. You have had two dogs.
Iu áiu statu â casa. I have been at the house.Tempu Passatu Rimotu
Áppi I had fui I was
Avìsti you had fusti you were
Áppi he, she, it had fu he, she, it was
Àppimu we had fômu we were
Avìstivu you had fùstivu you were
Áppiru they had fôru they were


Esempi  
Iddu áppi li sordi. He had the money.
Nui fômu a mmari. We were at the beach.Tempu Trapassatu Prossimu
Avìa avùtu. I had had.
Avìa statu. I had been.


Examples
Iu avìa avùtu na biciclètta. I had had a bicycle.
Iu avìa statu fora. I had been outside.


Modu Congiuntivu

Tempi

Tempu Prisenti
Áiu I (may) have sia I (may) be
Ái you (may) have you (may) be
Ávi he, she, it (may) has sia he (may) be
Avèmu we (may) have siàmu we (may) be
Avìti you (may) have siàti you (may) be
Ánnu they (may) have sìanu they (may) be


N Sicilianu, si usa lu prisenti congiuntivu comu lu prisenti indicativu.

Examples
Iddu cridi ca iu àiu na gatta. He believes that I have a cat.
Iddi pènsanu ca iu sugnu stùpitu. They think that I am (may be) a fool.Tempu Imperfettu
Avìssi I had, might have fussi I was, might be
Avìssi you had, might have fussi you were, might be
Avìssi he, she, it had, might have fussi he, she, it was, might be
Avìssimu we had, might have fùssimu we were, might be
Avìssivu you had, might have fùssivu you were, might be
Avìssiru they had, might have fùssiru they were, might be


Examples
Iu pinsàva chi iddu avìssi un frati. I thought that he had a brother.
Iddu cridèva ca fùssimu nsèmmula. He believed that we were together.Tempu Passatu Prossimu
Avìssi avutu I had had, might have had
Avìssi statu I had been, might have been


Esempi 
Iddi vulèvanu chi avìssi avùtu na casa. The wanted that I might have had a house.
Iu spiràva ca iddu avìssi statu n Sicìlia. I hoped that he might have been in Sicily.Modu Condiziunali


Tempu Prisenti
Avirrìa I would have sarrìa (fôra) I would be
Avirrìssi you sarìssi you
Avirrìssi he, she, it sarrìa (fôra) he, she, it
Avirrìamu we sarrìamu (fòramu) we
Avirrìavu you sarrìavu (fòravu) you
Avirrìanu they sarrìanu (fòranu) they


Esempi  
Avirrìa a travagghiàri. I would have to work.
Chisti sarrìanu boni. These would be good.
Avirrìa parràtu cu Cìcciu, ma avìa gia` partùtu. I would have spoken to Frank, but he had already left.
Sarrìa arrivàto doppu ma vinni a cùrriri. I would have arrived later but a came running.Tempu Passatu
Avirrìa avùtu. I would have had.
Avirrìa statu. I would have been.


Esempi  
A st'ura avirrìa avùtu tri cani. By now I would have had three dogs.
Ci avirrìa statu dumàni â sô casa. Tomorrow I would have been at his house.


Modu Imperativu

Stu Modu nun usa a prima pirsuna singulari, pi tuttu lu restu usa lu prisenti indicativu:

Modu Imperativu (subjunctive)
Hai a manciàri. You have to eat. Sta' bonu. Be good.
Havi a manciari. He has to eat. Sia bonu. Be quiet.
Avìti a partìri. You have to leave. Stati cuèti. Be quiet.
Hannu a partiri. They have to leave. Sianu cueti. Be quiet.


L' imperativu negativu di la secunna pirsuna singulari n Sicilianu è furmatu di la nigazzione cchiù l'infinitu di lu verbu:

Modu Imperativu negative 
[N]Un avìri prèscia. Do not be in a hurry.
[N]Un èssiri testa dura. Do not be a hard head.Infinitu
Avìri To have
Èssiri To be
Avìri figghi. To have children.
Èssiri poviri. To be poor.
Passatu
Avìri avùtu. To have had.
Èssri statu. To have been.
Avìri avùtu furtùna. To have had luck.
Èssiri statu malàtu. To have been sick.Participiu
Passatu
Avùtu Had
Statu Been
L'àiu avùtu sempri. I have had it always.
Iddu ha statu carzaràtu. He has been in jail.Gerundiu
Prisenti
Avènnu Having
Essènnu Being
Avènnu sordi si campa mègghiu. By having money one can live better.
Essènnu sulu spennu picca. By being alone I spend less.
Passatu
Avènnu avùtu Having had
Essènnu statu Having been
Avènnu avùtu sempri la matri ora mi sentu sulu. Having always had a mother, now I felt lonely.
Essènnu statu malàtu, sugnu siccu. Having been sick, I am thin.


Sprissioni Siciliani cu lu verbu aviri (to have):

Sprissioni cu "aviri"
Àiu pitittu. I am hungry.
Hai siti. You are thirsty.
Avìti sonnu. You are sleepy.
Hannu prèscia. They are in a hurry.
Avèmu deci anni l'unu. We are ten years old each.


Esempi  
Iddu àvi pitìttu e iu àiu siti. He is hungry and I am thirsty.
Iddi hannu sonnu e nui avèmu prèscia. They are sleepy and we are in a hurry.
Mê frati àvi cinc'ànni e iu nn'àiu novi. My brother is five years old and I am nine.


Li verbi Siciliani hannu dui coniugazzioni, la prima finisci cu ari:

Coniugazzioni di "ari"
Parràri to speak
Manciàri to eat
Fumàri to smoke


La secunna finisci cu iri:

Coniugazzioni di "iri"
Ricìviri to receive
Scrìviri to write
Rispùnniri to answer
Durmìri to sleep


Cuniugazzioni

Cuniugazzioni di li verbi Parràri e Durmìri:

Modu indicativu
Prisenti
Parru I speak dormu I sleep
parri you speak dormi you sleep
parra he, she, it speaks dormi he, she, it sleeps
parràmu we speak durmèmu we sleep
parràti you speak durmìti you sleep
pàrranu they speak dòrminu they sleep
Imperfettu
parràvu I spoke durmìvi I slept
parràvi you spoke durmìvi you slept
parràva he, she, it spoke durmìva he, she, it slept
parràvamu we spoke durmèvamu we slept
parràvavu you spoke durmèvavu you slept
parràvanu they spoke durmìanu they slept


Esempi  
Iu parru Siciliànu. I speak Sicilia.
Iddu dormi ora. He sleeps now.
Nuiàtri manciàmu ancòra. We are still eating.
Vuiàtri parràti cu idda. You talk to her.


Arcuni di sti verbi si ponnu scanciari l'accentu senza canciari lu significatu, ma sulu all'infinitu:
Durmìri, dòrmiri (to sleep); suffrìri, sòffriri (to suffer); murìri, mòriri (to die); gudìri, gòdiri (to enjoy)


Present Perfect
Àiu parràtu I have spoken. Àiu durmùtu I have slept
Passatu Rimotu
Parrài I spoke durmì I slept
parràsti you spoke durmìsti you slept
parrò he, she, it spoke drumìu he, she, it slept
parràmu we spoke durmèmu we slept
parràstivu you spoke durmìstivu you slept
parràru they spoke durmèru they slept
Trapassatu Prossimu
Avìa parràtu I had spoken Avìa durmùtu I had slept'N Sicilianu lu futuru è usatu raramenti, a lu sò postu si usa lu prisenti indicativu, o l'infinitu aiutatu di n'avutru verbu:

Futuru
Dumani vaiu Mpalermu. Tomorrow I'll go to Palermo.
Si Diu voli e campàmu dumàni nni vidèmu. If God wants and we will live we will see each other tomorrow.Congiuntivu
Prisenti
Lu stissu di lu prisenti indicativu.
Imperfettu
Parràssi I spoke, might speak Durmìssi I slept, might sleep
parràssi durmìssi
parràssimu durmìssimu
parràssivu durmìssivu
parràssiru durmìssiru
Passatu Prossimu
Avìssi parràtu I might have spoken Avìssi durmùtu I might have sleptCundiziunali
Prisenti
Parrirìa I would speak. Durmirìa I would sleep.
Parrirìssi durmirìssi
Parrirìamu durmirìamu
Parrirìavu durmirìavu
Parrirìanu durmirìanu
Passatu
Avirrìa parràtu I would have spoken Avirrìa durmùtu I would have sleptImperativu
Parra (tu) speak (sing.) dormi sleep
parràti (vui) speak (plur.) durmìti sleep
Passatu
Avirrìa parràtu I would have spoken Avirrìa durmùtu I would have sleptInfinitu
Present
Parràri To speak
Durmìri To sleep
Passatu
Avìri parràtu To have spoken
Avìri durmùtu To have sleptParticipiu
Passatu
Parràtu Spoken
Durmùtu SleptGerundiu
Prisenti
Parrànnu Speaking
Durmènnu Sleeping
Passatu
Avènnu parràtu Having spoken
Avènnu durmùtu Having slept


Chisti sunnu un pocu di verbi chi sunnu coniugati comu lu verbu parràri:

 Coniugazzioni comu "parrari"
Manciàri to eat
amàri to love
truvàri to find
sunàri to play (an instrument)
ciatiàri to breath
fumàri to smoke
ammazzàri to kill
travagghiàri to work


Chisti sunnu un pocu di verbi ca sunnu coniugati comu durmìri:

Verbi comu "durmiri"
Rìdiri to laugh
finìri to finish
gudìri to enjoy
murìri to die
esìstiri to exist
cògghiri to harvest
prèmiri to press
sèntiri to hear, to feel


N Sicilianu, comu nta qualunqui avutra lingua, ci sunnu verbi irregulari. Sti verbi cancianu la fini assai voti duranti la cuniugazzioni. L'unicu modu di sapiri quali sunnu è di nzignarisilli a mimoria. Ccà nni listamu un pocu e nni cuniugamu na para pi dari l'asempiu di comu si cumportanu duranti la cuniugazzioni:

Diri (to say), vèniri or vinìri ( to come), sapìri (to know), vulìri ( to want), putìri (to be able), didùciri (to deduce), iri (to go), fari (to do, make), vidìri (to see) etc...

Cuiugazioni di li verbi vèniri or vinìri (to come) e vulìri (to want):

Indicativu
Prisenti
Vegnu I come vògghiu I want
veni you come voi you want
veni he comes voli he, she, it wants
vinèmu we come vulèmu we want
vinìti you come vulìti you want
vennu they come vonnu they want
Imperfettu
vinìa I came vulìa I wanted
vinèvi you came vulèvi you wanted
vinìa he, she it came vulìa he, she, it wanted
vinèvamu we came vulèvamu we wanted
vinèvavu you came vulèvavu you wanted
vinèvanu they came vulèvanu they wanted
Passatu Prossimu
Àiu vinùtu I have come àiu vulùtu I have wanted
hai vinùtu you have come hai volùtu you have wanted
ha vinùtu he, she, it has come ha volùtu he has wanted
avèmu vinùtu we have come avèmu volùtu we have wanted
avìti vinùtu you have come avìti volùtu you have wanted
ànnu vinùtu they have come ànnu vulùtu they have wanted
Passatu Rimotu
Vinni I came vosi I wanted
vinìsti you came vulìsti you wanted
vinni he, she, it came vosi he, she, it wanted
vìnnimu we came vòsimu we wanted
vinìstivu you came vulìstivu you wanted
vìnniru they came vòsiru they wanted
Trapassatu Prossimu
Avìa vinùtu I had come Avìa volùtu I had wantedCongiuntivu
Imperfettu
Vinìssi I might come vulìssi I might want
vinìssi you vulìssi you
vinìssi he, she it vulìssi he, she, it
vinìssimu we vulìssimu we
vinìssivu you vulìssivu you
vinìssiru they vulìssiru they
Passatu Prossimu
Avìssi vinùtu I might have come Avìssi volùtu I might have wantedCundizionali
Prisenti
Vinirrìa I would come vurrìa I would want
vinirrìssi you vurrìssi you
vinirrìa he, she, it vurrìa he, she, it
vinirrìamu we vurrìamu we
vinirrìavu you vurrìavu you
vinirrìanu they vurrìanu they
Passatu
Avirrìa vinùtu I would have come Avirrìa volùtu I would have wanted
Imperative
Veni come (you) voi want (you)
Vegna come (he) vògghia want (he)
Vinèmu come (we) vulèmu want (we)
Vinìti come (you) vulìti want (you)
Vègnanu come (they) vògghianu want (they)Infinitu
Prisenti
Vèniri o vinìri To come Vulìri To want
Passatu
Avìri vinùtu To have come Avirrìa volùtu I would have wanted
Participle Past
Vinùtu Come Vulùtu WantedGerundiu
Prisenti
Vinènnu Coming Vulènnu Wanting
Passatu
Avènnu vinùtu Having come Avènnu vulùtu Having wanted


Formi Ntirrugativi

Li formi ntirrugativi, quasi sempri, mettinu lu suggettu a la fini di la proposizioni:

Formi Ntirrugativi
Ci iiu a scola Maria? Did Mary go to school?
Unni sta Rosa? Where does Rose live?
M'ascùti fìgghiu? Are you listening to me, son?


Formi ntirrugativi di chi (what), cui, cu (who, whom):

Formi Ntirrugativi
Cu vinni a tô casa? Who came to your house?
Chi fai ddocu? What are you doing there?
Cu ti lu dissi accussì? Who told you so?
A chi servi chistu? What is the purpose of this?
A cui la dugnu l'àcqua? To whom should I give the water?


Ntirrugativu cu c'è (there is) e ci sunnu (thre are):

Formi Ntirrugativi
C'è la televisiòni a sô casa? Is there a television at his house?
Ci sunnu li lampi nta scala? Are there lights in the stairway?
C'è lu telèfunu nni tô soru? Is there a telephone at you sister's?
Ci sunnu li utti pi lu vinu? Are there barrels for the wine?


La lingua Siciliana usa dui modi di parrari cu la genti, la forma familiari: cu la famigghia e amici e la forma furmali cu li strani, genti anziana o genti a cui si voli purtari rispettu. Nta lu primu casu si usa la secunna pirsuna sinulari di lu verbu, mentri nni lu secunnu casu si usa la terza pirsuna di lu verbu singulari.

Familiari
(Tu) Pìgghiami ssu pani. Get me that bread.
(Tu) Attàcca sta corda. Tie this rope.
(Tu) Chiàma lu cani. Call the dog.
Furmali
Vossìa chiàma a me frati. Call my brother.
Ci parràssi vossìa cu iddu. You talk to him.
Vossìa mi fa n favùri. Do me a favor.


Nni la forma parrata vossia po fari la cuntrazzioni a âssa, ma nun si usa nni la lingua scritta:

Furmali
Âssa chiàma a mê ziu. Call my uncle (please).
Âssa cci duna chistu a sò cucinu. Give this to your cousin (please).


Na proposizzioni si fa negativa agghiuncennu la nigazzioni nun a lu verbu:

Proposizioni Negativi
[N]Un sàcciu nenti. I do not know anything.
Nun capìsciu chiddu chi dici. I do not understand what you are saying.
[N]Un parru bonu lu Siciliànu. I do not speak Sicilian well.


Alterazzioni di lu Participiu

La lingua Siciliana altera lu participiu passatu nni lu stissu modu chi li paroli si altiranu cu lu diminutivu, maggiurativu e piggiurativu:

Alterazzioni di lu Participiu Passatu
Dispiràtu desperate
dispiratèddu a little desperate
dispiratùni very desperate
dispiratàzzu badly desperate


Esempi  
Com' e` lu tempu? Canciatèddu. How is the weather? A little changed.
Sì nn'iu tô soru? Sì era mprisciatàzza. Is your sister gone? Yes, she was in a kind of a hurry.
Mê cucìnu vinni vistutùni. My cousin came very dressed up.
Quànnu parro` era mpacciatèddu. When he spoke he was a little embarrassed.


Espressioni cu lu Verbu "Fari"

Espressioni
Oggi fa càvuru. Today it is hot.
Dda` fa bon tempu. Over there the weather is nice.
Cca` fa un friddu di mòriri. Here it is so cold one can die.
I picciuttèddi facèvanu vucciria. The little ones were making noise.
Vidìri a mê patri accussì mi fa pena. To see my father in those conditions it pains me.
Facci na dummànna a tô soru. Ask a question to your sister.
Facìti finta di durmìri. Make believe that you are asleep.


Formi Riflissivi

Nni la forma riflissiva lu verbu discrivi chiddu chi fa lu suggettu:

Formi Riflissivi
Mi divèrtu. I enjoy myself.
T'addummìsci. You fall asleep (you put yourself to sleep).
Si lava. He is washing himself.
Nni susèmu. We get ourselves up.
Vi curcàti. You go to bed.
Si taliànu. They look at themselves (at each other).


Esempi  
Quànnu vàiu a mari mi divèrtu. When I go to the beach, I enjoy myself.
Arristàru a taliàrisi a lu specchiu. They stayed to watch themselves in the mirror.
Èranu stanchi e si curcàru. They were tired and went to bed.
Doppu dui uri di stari assittàti vi susìstivu. After two hours of sitting you got up.


Li Misi Di L'Annu


Li Misi Di L'Annu
Innàru January
Frivàru February
Màrzu March
Aprìli April
Màiu May
Giùgnu June
Lùgliu July
Aùstu August
Sittèmmiru September
Ottùviru October
Nuvèmmiru November
Dicèmmiru December


Li Iorna Di La Simana


Li Iorna Di La Simana
Lùnniri Monday
Màrtiri Tuesday
Mèrcuri Wednesday
Iòviri Thurday
Vènniri Friday
Sàbatu Saturday
Dumìnica Sunday


Li Staciuni di l'Annu


Li Staciuni di l'Annu
primavèra spring
stati summer
atùnnu autumn
nvernu winter


Primavera e Stati sunnu femminini. Atunnu e Mmernu o Nvernu sunnu masculini.

Examples
La primavèra e` china di ciùri. Springtime is full of flowers.
Nna la stati fa càvuru. In Summer it is hot.
Nna l'atùnnu c'e` la vinnìgna. In the fall the grapes are harvested.
Nna lu nvernu c'e` friddu. In winter it is cold.


Nummari Cardinali


Nummari Cardinali
1 unu one 11 ùnnici eleven 21 vintùnu twenty one
2 dui two 12 dùdici twelve 22 vintidùi twenty two
3 tri three 13 trìdici thirteen 23 vintitrì etc. twenty three etc.
4 quàttru four 14 quattòrdici fourteen 30 trenta thirty
5 cincu five 15 quìnnici fifteen 31 trentùnu thirty one
6 sei six 16 sìdici sixteen 32 trentadùi thirty two
7 setti seven 17 dicissètti seventeen 33 trentatrì etc. thirty three etc.
8 ottu eight 18 diciòttu eighteen 40 quarànta fourty
9 novi nine 19 dicinnòvi nineteen 41 qurantùnu fourty one
10 deci ten 20 vinti twenty 42 quarantadùi etc. fourty two etc.


50 cinquànta fifty 80 ottànta eighty
60 sissànta sixty 90 novànta ninety
70 sittànta seventy 100 centu one hundred


Li nummari vinti, trenta, quarànta, cinquànta, sissànta, sittànta, ottànta e novànta perdinu la vucali finali prima di l'unu (one) e di l'ottu (eight):

Vintùnu, vintòttu, trentùnu, trentòttu, cinquantùnu, cinquantòttu etc...

A lu centu si agghiuncinu li nummari di supra, e lu stissu si fa doppu 1000. Li numirali supra centu si scrivinu comu na parola sula:


Nuirali supra centu
101 centuùnu etc. one hundred and one etc.
111 centuùnnici etc. one hundred eleven etc.
121 centuvintùnu etc. one hundred and twenty one etc.
200 duicèntu two hundred
300 triccèntu three hundred
400 quattrucèntu four hundred
500 cincucèntu five hundred
600 seicèntu six hundred
700 setticèntu seven hundred
800 ottucèntu eight hundred
900 novicèntu nine hundred
1000 milli one thousand
1001 millieùnu one thousand and one
2000 duimìla two thousand
2500 duimilacincucèntu twentyfive hundred
3000 trimìla three thousand
100,000 centumìla one hundred thousand
1,000,000 un miliùni one million
1,000,000,000 un miliàrdu one billion1300 millietriccèntu thirteen hundred
1700 milliesetticèntu seventeen hundred
1900 millienovicèntu nineteen hundred
2300 duimilatriccèntu twenty three hundred


N Sicilianu li dati usanu i nummari cardinali, sulu lu primu iornu di lu misi usa lu nummaru ordinali:

Examples
Lu primu di Giùgnu. The first of June.
Lu 7 di Màiu. The seventh of May.
Quàntu nn'avèmu oggi? What is today?
Oggi nn'avèmu 6. Today is the sixth (of the month).
Iddu partìu lu 5 di Aùstu. He left on the fifth of August.
Mê matri veni lu 15 di Sittèmmiru. My mother will come on the fifteenth of September.


Nummari Ordinali


Nummari Ordinali
primu first dudicèsimu
secùnnu second tridicèsimu thirteenth
terzu third quattordicèsimu fourteenth
quàrtu fourth vintitrièsimu twentythird
quìntu fifth vintcinchèsimu twentyfifth
sestu sixth trentottèsimu thirtyeighth
settìmu seventh quarantèsimu fortieth
ottàvu eighth centèsimu one hundredth
nonu nineth cincucentèsimu five hundredth
dècimu tenth millèsimu one thousandth
unnicèsimu eleventh miliunèsimu one millionth


Nna li nummari ordinali doppu lu decimu, si fa cadiri la vucali finali e si iunci lu suffissu esimu. Sulu nna li nummari chi finiscinu cu la i la vucali arresta:

Unnicesimu 11th
Trentaduèsimu 32nd


ma...

Vintitrièsimu 23rd
Trentatriesimu 33rd
Cinquantatrièsimu etc. 53rd


E nni li nummari chi finiscinu cu la u, perdinu la vucali finali e a lu so postu pigghianu la h:

Vinticinchèsimu 25th
Quarantacinchèsimu etc. 45th


Li nummari ordinali sunnu aggittivi e pigghianu lu geniri e nummaru di lu nomu chi discrivinu:

Geniri e Nummaru
Lu primu viàggiu. The first travel.
Li primi àcqui. The first rains.
La prima missa. The first mass.
Li primi casi. The first houses.
La quàrta vota. The fourth time.


Si lu nummaru ordinali si rifirisci a un titulu allura va doppu lu nomu:

Titulu
Fidirìcu II Frederick the II
Errìcu VI Henry the VI
Luìgi IX Louis the IX


Li nummari ordinali si discrivinu cu littri spiciali tutti maiusculi:

Spiciali
I primu 1st XIX dicinnovèsimu 19th
II secùnnu 2nd XX vintèsimu 20th
III terzu 3rd XXX trentèsimu 31st
IV quàrtu 4th XL quarantèsimu 40th
V quìntu 5th L cinquantèsimu 50th
VI sestu 6th LX sissantèsimu 60th
VII sèttimu 7th XC novantèsimu 90th
VII ottàvu 8th C centèsimu 100th
IX nonu 9th D cincucentèsimu 500th
X dècimu 10th M millèsimu 1000th
XI unnicèsimu 11th


Li Romani nun canuscevanu li nummari cardinali e usavanu li ordinali pi qualunqui bisognu. Pi chistu scrivevanu li dati sulu cu sti nummari. Chisti sunnu un pocu di esempi di comu si scrivinu l'anni cu li nummari ordinali:

Anni scritti cu li mummari ordinali
MCCLXXXII 1282 (Sicilian Vespers)
MCDXCII 1492 (The Discovery of America)
MDCCCLXI 1861 (Unification of Italy)
MCMXXIX 1929 (Italian-Vatican Treaty)
MCMXLV 1945 (End of World War II)