I deci Cumannamenti d'u Sicilianu

Song: Zingaru - waltzes  (Gipsy - waltzes) 

Homepage


Lu sugnu 'a Sicilia to' matri e to' nutrici 


01.  Nun avrai autri ricchizzi fora da me terra, 'u me' suli, 'u me' mari.

02.  Nun numinari 'u me' nomu invanu. Illustralu ca to' 'ntilligenza e i to' fatichi
      e fallu pronunziari giustu a l'autri genti, cu ammirazioni e rispettu.

03.  Ricordati di cilibrari i nomi di li to' granni paisani e segui li so' esmpi.

04.  Onora l'amici vicini e luntani. L'isola havi a essiri sempri ospitali pi iddi.
      Guardati pero' di falsi amici e ditesta i nimici.

05.  Nun ammazzari, pi 'nvidia o pi spiritu partigianu, i boni iniziativi di li
      to' frati; anzi circunnali di simpatia, firvuri e d'u to' aiutu. 'U beni di
      ognunu e` 'u beni di tutti: e`a furtuna d'a Patria.

06.  Nun fari cosi offensivi p'u to' onuri e dignita` di Sicilianu: ha' essiri
       fieru, ma no superbu; sucievuli ma no sirvili.

07.  Nun arrubari! L'onesta` e` la to' tradizioni, e` signu di nubilta` antica,
      e cirtizza di lu to' dumani.

08.  Nun diri 'u falsu. 'U cultu d'a Virita` e d'a Giustizia havi a essiri l'espressioni
      di la to' civilta`.

09.  Nun disidirari la terra d'autri, ma valurizza cchiu` assai chi poi, cu capitali,
      'ntellettu e travagghiu, ogni ovvia e ammucciata risorsa d'a to' terra, si nun voi chi,
      comu 'n passatu, autri furasteri vinissiru a sfruttalla iddi e fariti servu.

10.  Nun disidirari ne` 'nvidiari i ricchizzi e a prosperita` d'autri terri vicini o luntani. 'A
      Sicilia e` ricca di beni naturali chi, si scanciati cu chiddi di autri populi, ponnu
      suddisfari li to' bisogni e ti rindirannu 'ndipindenti, agiatu e filici. Mmiatu a tia, o
      Sicilianu, si segui 'sti pricetti. Sulu tannu tu poi gudiri 'i gioi d'un paradisu tirrestri
      'nta la to' isula finalmenti libira e biniditta di Diu.

Pigghiata nni Arba Sicula cu lu gintili pirmissu d'u Pruf. G. Cipolla.