Stendardu di Carini

Song: Tu si na cosa granni (You are a great thing) 

Homepage

Stendardu di Carini
   Chista e` la vecchia bannera di Carini, usata a li tempi di li Baruna La Grua di Carini. Comu si vidi, 'ncapu, a manu manca, c'e` la turri di lu Casteddu e vicinu la turri c'e` lu sgroi, o, pi dilla megghiu, la gru, simbulu di li La Grua. A manu dritta c'e` lu mari e lu tunnu, simbulu di la vecchia industria piscareccia di Carini. Abbasciu c'e` lu cani vigilanti fra dui globuli.

   'Nta lu sordu di brunzu chi si truvo` vicinu Garbulancili, dda` unni ci fu la prima Iccara, da un latu c'e` 'na testa barbuta chi forsi rapprisenta Dedalu, lu custrutturi di Iccara, cu la dicitura "IKAP" (ca si leggi Ikar), e 'nta l'autru latu c'e` un cani vigilanti tra dui globuli, e di chistu nun si sapi lu significatu.